نوشته‌ها

توضیحاتی به مدیران

باسلام مدیران عزیزی که به درجه مدیریت در انجمن روانشناسی و مددکاری ایران رسیدند خوشحالیم که هم اکنون با شما همکار هستیم و مدیریت مجموعه را به دوش خود کشیده اید انجمن روانشناسی ایران چون 90 درصد فعالیت های خود را به صورت مرد نهاد ورایگان انجام می دهد پس حقوقی نمیتواند برای شما دهد و میدانیم اینکار را بر حسب عشق و علاقه خود انجام میدهید ولی برای شما مدیران عزیز که برای اسایش کاربران زحمت میکشید میخواهیم قدر دانی هایی داشته باشیم

مدیران فعال درانجمن میتوانند مدیریت تبلیغات در انجمن را برعهده گرفته و درامد کسب نمایند فعال بود برحسب پست ها و تشکرات پست ها انجام میگیرد.

مدیران عزیز میتوانند انجمن را به دوستان خود معرفی نمایند و از کمک انها درانجمن استفاده نمایند بدانید موفقیت در هرکاری بستگی به فعالیت مدیران دارد از دوستان خود نیز دعوت به همکاری کنید و به دوستان خود نیز بگوید تا دوستان خود را دعوت نمایند تا هرچه سریع تر انجمن به رشد و تعالی برسد

مدیران عزیز شما میتوانید پست ها مطالب مفید و تحقیقات خود را در زمینه های گوناگون درانجمن به اشتراک بگذارید مثلا درانجمن در بخش

مدد کاری و روانشناسی

زیر شاخه

مشاوره خانواده زیر شاخه

را انتخاب نموده و مطالب خود را به اشتراک بگذارید